Ridalaw

RIDALAW är en tvärvetenskaplig advokatbyrå som bildas av flera skattekonsulter, jurister och ekonomer som ÄR UTspridda På olika nationella och internationella kontor.

Vi är särskilt specialiserade på att hjälpa INTERNATIONELLA KUNDER som väljer att investera eller FÖRhandla i Spanien.

Våra tjänster

RÄTTSLÖSNINGAR
LåN
Finanshantering

Företag
Icke-RESIDENTskatt
skatt FÖR RESIDENTER
Skatteplanering

NIE-NUMMER
EU-RESIDENCIAKORT
RESIDSKORT UTANFÖR EU
ARVET & FULLMAKT

KÖP OCH FÖRSÄLJNING
KONTRAKTSKRIVNING
Stadsplanering

BYGGLAG
HANDELS-LAG
FAMILJERÄTT
CIVILRÄTT

HÄLSA
BEGRAVNING
HEM
GEMENSKAP, MOTOR …